Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /COVID - 19: UKREPI DRŽAV AKREDITACIJE ZA OKREVANJE GOSPODARSTVA /

 COVID-19: UKREPI NORDIJSKIH DRŽAV  ZA OKREVANJE GOSPODARSTVA IN ZAŠČITO DELOVNIH MEST

Nordijske države so ob izbruhu pandemije COVID-19 sprejele obsežne svežnje pomoči za  okrevanje gospodarstva in blaženje posledic epidemije. V nadaljevanju povzemamo  nekaj ključnih informacij in uporabnih spletnih strani po posameznih državah.


Danska:
Danska vlada je v tripartitnem dialogu z delodajalci in sindikati sprejela serijo svežnjev pomoči in drugih ukrepov, s katerimi je pomagala danskemu gospodarstvu, podjetjem, zaposlenim in študentom. Skupna vrednost državne pomoči in garancij države znaša na 400 mrd DKK (slabih 54 mrd EUR), kar je okrog 18 odstotkov danskega BDP.

Celoten pregled danskih svežnjev pomoči najdete tukaj (v danščini).

Navodila za oddajo vlog za pomoč države najdete tukaj (v danščini)

Vodnik za podjetja, ki ga je pripravila danska zbornica industrij Dansk Industri najdete tukaj (v danščini).

Švedska:
Švedska vlada je sprejela serijo vladnih ukrepov, za katere je skozi dosedanje rebalanse proračuna predvidela 350 mio SEK (približno 33,5 mrd EUR)  proračunskih sredstev

Kratek pregled ukrepov švedske vlade najdete tukaj (v angleščini): https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/

Vodnik za podjetnike najdete tukaj:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

in tukaj (v angleščini): https://www.verksamt.se/en/web/international/running/important-information-to-entrepreneurs-due-to-the-corona-virus

Norveška:
Norveška je za ukrepe, s katerimi pomaga norveškim podjetjem in trgu dela skupni proračunski primanjkljaj za leto 2020 dvignila na 485 mrd NOK (pribl. 45,33 mrd EUR), kar pomeni povečanje primanjkljaja za 243 mrd NOK (22,71 mrd EUR)Poraba prihodkov od nafte, merjena s strukturnim, naftno prilagojenim primanjkljajem bo tako leta 2020 znašala 425 mrd NOK (39,7 mrd EUR), kar je 4,2 odstotka kapitala sklada.
Celoten pregled ukrepov norveške vlade najdete tukaj (v norveščini).

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-vei-ut-av-krisen/id2704437/

Dodatna spletna stran z uporabnimi informacijami na Norveškem:
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/Questions-and-answers-coronavirus-situation-in-Norway/id2694028/

Podjetja, ki so v mesecu maju utrpela za najmanj 30 odstotkov izgub, lahko zaprosijo za nepovratna sredstva preko kompenzacijske sheme, ki jo je sprejela vlada pred dvema mesecema. Vlogo za mesec maj je možno oddati tudi v angleškem jeziku:

https://kompensasjonsordning.no/en/

 

Finska:
Finska vlada je za svežnje pomoči podjetjem, zagotavljanje delovnih mest in financiranje nadomestil za brezposelnost za odpuščene zaposlene namenila 15,5 mrd EUR. Zmanjševanje proizvodnje in vladni ukrepi za podporo gospodarstvu bodo oslabili finske javne finance za skoraj 14 mrd EUR in dosegli okrog 16,6 mrd EUR primanjkljaja, kar je padec za okrog 7,2 % BDP.

Odgovora na vsa ključna vprašanja v zvezi s finskim pristopom do reševanja COVID-19 krize, najdete tukaj: https://tem.fi/en/questions-and-answers-regarding-the-coronavirus-and-business-financing in tukaj: https://vm.fi/en/preparednes-for-coronavirus

Islandija:
Islandska vlada je za blažitev posledic vpliva COVID-19 na gospodarstvo in blaginjo sprejela tri svežnje ukrepov v skupnem obsegu okrog 8 odstotkov DBP oziroma 230 mrd ISK (1,5 milijarde EUR). Primarno so bili ukrepi namenjeni ohranitvi zaposlitev in s tem pomoči prebivalstvu in podjetjem pri soočanju z začasno izgubo dohodka.

Islandska vlada je sprejela različne ukrepe za ublažitev gospodarskih in družbenih učinkov izbruha korona virusa: https://www.government.is/government/covid-19/

Drugi paket ukrepov Vlade: https://www.government.is/news/article/2020/04/21/Government-of-Iceland-Announces-Second-Phase-of-Economic-Response-Package-to-the-COVID-19-Crisis/

Več podpore podjetjem in podaljšanje nadomestil za brezposelnost za krajši delovni čas: https://www.government.is/news/article/2020/04/28/Government-of-Iceland-announces-increased-support-for-companies-and-extension-of-part-time-unemployment-benefits/

Osnovne informacije o ukrepih vlade na področju gospodarstva:
https://www.government.is/topics/economic-affairs-and-public-finances/measures-in-response-to-covid19/

 

>>>>

Pregled vseh državnih pomoči, ki jih je za države Evropske unije odobrila Evropska komisija, je dosegljiv tukaj.