Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Konzularne informacije /Sprememba prebivališča /

Sprememba prebivališča

Začasni naslov v tujini

Posameznik, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni, mora v skladu z določbami  Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) najpozneje v 15 dneh od naselitve pristojnemu organu prijaviti  začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe.

Več informacij na   https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1184   ali po elektronski pošti  CONSULAR-CPH.MZZ(AT)GOV.SI . 

 

Prijava stalnega naslova v tujini

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)  je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo oz. najkasneje v 15 dneh od naselitve dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojni upravni enoti in navesti točen naslov v tujini (država, provinca, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice državljana RS, ki se za stalno odseli z območja RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.


Več informacij na https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1177  ali po elektronski pošti  sloembassy.copenhagen(at)gov.si . 

Prijava stalnega ali začasnega prebivališča otroku

Otroku prijavita stalni naslov v tujini oz. njegovo spremembo oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik.

Soglasje drugega starša ni potrebo in sicer:

- če otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;

- če se prijava izvaja za otroka tujca;

- če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;

- če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;

- če prebivališče drugega starša ni znano;

- če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;

- če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Kje in kako
Posameznik odjavi stalno prebivališče iz Republike Slovenije pred odselitvijo. To lahko stori osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali preko enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča posameznika lahko z njegovim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.


V primeru, da posameznik odjavlja stalno prebivališče osebno na upravni enoti ali Veleposlaništvu RS v Kopenhagnu mora priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo.


V primeru tako imenovane e-odjave stalnega prebivališča mora posameznik katerikoli upravni enoti Republike Slovenije po elektronski poti poslati elektronsko podpisan in izpolnjen obrazec za odjavo stalnega prebivališča. Tudi v tem primeru upravna enota preveri identiteto posameznika, vendar na podlagi uradnih evidenc, ter veljavnost elektronskega podpisa.


Urejanje stalnega naslova ima tudi davčne posledice – za več informacij kontaktirajte pristojni davčni urad v Sloveniji.