Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Konzularne informacije /Osnovne informacije /

Osnovne informacije

Komu lahko diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije zagotovi pomoč?

- slovenskim državljanom,
- osebam slovenskega porekla,
- državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatskega ali konzularnega predstavništva (v skladu z 23. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Če Republika Slovenija v državi nima diplomatsko-konzularnega predstavništva, se lahko obrnete na bližnja diplomatska in konzularna predstavništva drugih držav članic Evropske unije (v skladu s 23. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije in Sklepom predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta,  z dne 19. 12. 1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev).

Častni konzulati Republike Slovenije niso pristojni za opravljanje klasičnih konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih primerih ter po navodilih pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

- izda potni list ali osebno izkaznico
- izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo,
- posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo,
- če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje v kakšnem položaju ste se znašli,
- obvesti sorodnike oz. prijatelje ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti,
- pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo,*
- pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji,
- pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev,
- overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih,
- pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične osebe.
*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev.

Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

- izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora,
- plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj,
- preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo,
- priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu,
- plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev,
- pomagati vstopiti v državo,
- priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za pridobitev vizuma,
- rezervirati hotelov ali drugih namestitev,
- priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.