Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Konzularne informacije /Izdaja osebne izkaznice RS /

Izdaja osebne izkaznice RS

OSEBNA IZKAZNICA

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO IN KJE?

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let.
4. Če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

MORAM ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO OSEBNO NA VELEPOSLANIŠTVO?
Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu v Kopenhagnu na častnih konzulatih ni možno podati vloge za osebno izkaznico.
 
KAJ MORA BITI UREJENO PREDEN LAHKO ZAPROSITE ZA NOVO OSEBNO IZKAZNICO?
Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili ime s poroko, morate pred izdajo nove osebne izkaznice z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa poroke.

Urejen stalni naslov
Pred vlogo za osebno izkaznico morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

TERMIN
Preko elektronske pošte na CONSULAR-CPH.MZZ(AT)GOV.SI zaprosite za termin.
 

Predlagajte dan in uro med uradnimi urami. V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev osebne izkaznice.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ
1. Stara osebna izkaznica - če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Fotografija - eno fotografijo:
• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti  3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne   sme biti vidnega odseva)
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

3. Predplačana kuverta
Če želite, da veleposlaništvo pošlje osebno izkaznico po pošti na vaš naslov, morate na veleposlaništvo dostaviti predplačano kuverto (kuverto z (Danskimi) znamkami, ki omogoča pošiljanje pošte po "track and trace"), ali naročiti prevzem potnih listov s strani ponudnikov Express poštnih storitev,  naslovljeno od veleposlaništva na vaš naslov.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. Če želite osebno izkaznico prejeti po pošti, prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje OI po pošti.

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na veleposlaništvu. Brez izjem!

4. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z bančno kartico na veleposlaništvu.