Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Konzularne informacije /Vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo /

Naknadni vpis rojstva

V tujini rojenega otroka, katerega oba starša sta slovenska državljana, je potrebno po rojstvu otroka vpisati v slovenske registre oziroma urediti  t.i. "naknadni vpis rojstva in evidentiranje državljanstva", kar lahko naredi eden od staršev osebno na veleposlaništvu (če starša nista poročena pa morata biti prisotna oba).

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo otroka mora biti osebni status staršev  urejen, kar pomeni, da morajo biti podatki kot so poroka, prebivališče in sprememba imena zavedeni v slovenskih registrih.

Ob naknadnem vpisu državljanstva je potrebno predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec za naknadni vpis rojstva; podpisan s strani enega ali obeh staršev.
2. Rojstni list otroka, najbolje v angleškem jeziku, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. Seznam sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html . Rojstni list je lahko izdan tudi v skladu s pravili, ki jih lahko najdete tukaj.

Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališčaobrazec

4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice - obrazec

V primeru, da starša otroka nista poročena je potrebno izpolniti še obrazec izjave o očetovstvu, v tem primeru se morata na veleposlaništvu zglasiti oba starša.

Ob vašem obisku na Veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka, ki pa jo potrdimo šele, ko upravna enota vpiše rojstvo otroka v matični register. Zahteve za podajo vloge za potni list lahko najdete tukaj.

Priglasitev otroka (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo RS.

Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo otroka mora biti osebni status staršev  urejen, kar pomeni, da morajo biti podatki kot so poroka, prebivališče in sprememba imena zavedeni v slovenskih registrih.

Ob priglasitvi v državljanstvo je potrebno predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec za priglasitev v državljanstvo; podpisan s strani starša, ki je slovenski državljan.
2. Rojstni list otroka, najbolje v angleškem jeziku, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer se je otrok rodil, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. Seznam sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html . Rojstni list je lahko izdan tudi v skladu s pravili, ki jih lahko najdete tukaj.

Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni. 

3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališčaobrazec

4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne praviceobrazec
5. Po potrebi zahteve iz obrazca za priglasitev v državljanstvo
6. Plačilo konzularne takse za priglasitev rojstva v višini 142 DKK.

V primeru, da starša otroka nista poročena je potrebno izpolniti še obrazec izjave o očetovstvu, v tem primeru se morata na veleposlaništvu zglasiti oba starša.

Ob vašem obisku na Veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka, ki pa jo potrdimo šele, ko upravna enota vpiše rojstvo otroka v matični register. Zahteve za podajo vloge za potni list lahko najdete tukaj.

Priglasitev odrasle osebe (med 18. in 36. letom starosti)

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan in je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do izpolnjenega 36. leta starosti izjavi, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:
1. Izpolnjen obrazec priglasitev državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta.
2. Rojstni list, najbolje v angleškem jeziku, kjer so navedeni podatki o obeh starših. Rojstni list morate overiti pri pristojnih organih države, kjer ste se rodili, s pečatom Apostille. Po pridobitvi pečata Apostille se mora rojstni list tudi prevesti v slovenski jezik. Za vsak prevod je potrebna overitev s strani predstavništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. Seznam sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html . Rojstni list je lahko izdan tudi v skladu s pravili, ki jih lahko najdete tukaj.

Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni. 

3. Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališčaobrazec

4. Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice - obrazec
5. Po potrebi zahteve iz obrazca za priglasitev v državljanstvo
6. Plačilo konzularne takse za priglasitev rojstva v višini 142 DKK.

Prosilec starejši od 36 let ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija.