Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Finska /

Finska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Finsko

Po podatkih SURS je leta 2017 obseg blagovne menjave med državama znašal 153 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 24% v primerjavi z letom 2016 in najvišjo vrednost v zadnjih devetih letih. Izvoz iz RS na Finsko je leta 2017 znašal 85 mio EUR (+64%), uvoz iz Finske v RS pa 68 mio EUR (-5%).

Struktura izvoza iz RS na Finsko v letu 2017 (vir:SURS): električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (20%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (19%), farmacevtski proizvodi (10%), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (10%).

Struktura uvoza iz Finske v RS v letu 2017 (vir:SURS): električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (16%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (11%), celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki (11%), farmacevtski proizvodi (11%).

V letu 2016 je 456 slovenskih podjetij izvažalo na Finsko, iz Finske pa uvažalo 514 podjetij. Opomba: podatkov za leto 2017 še ni.

Po začasnih podatkih Banke Slovenije je storitvena menjava med RS in Finsko v letu 2017 znašala 36 mio EUR (25 mio EUR izvoza in 11 mio EUR uvoza), kar predstavlja povečanje za 34% v primerjavi z letom 2016. V izvozu prevladujejo gradbene storitve, potovanja ter ostale poslovne storitve. Med uvoznimi storitvami izstopajo ostale poslovne storitve, gradbene storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS 21 mio EUR tujih neposrednih naložb iz Finske, kar predstavlja zmanjšanje za 33% glede na leto 2015. Med pomembnejšimi finskimi naložbami v RS velja izpostaviti lastništvo finske multinacionalke Fiskars v Steklarni Rogaški. Avgusta 2016 je finsko luksemburški sklad KJK kupil 62% delež v Kovinoplastiki Lož (proizvodnja ključavnic in okovja). Sklad KJK je sodeloval tudi pri nakupih, prevzemih in dokapitalizacijah še nekaterih slovenskih podjetij npr. Iskre ISD (izdelava velikih serij sestavnih delov in komponent za avtomobilsko in elektrotehnično industrijo ter gospodinjske aparate), Don Don (skupina, katere prodajni program obsega sveži kruh in pekovsko pecivo), Tomplast (podjetje, ki se ukvarja z izdelavo komponent iz termoplastov s tehnologijo brizganja).

Po začasnih podatkih SURS je RS v letu 2017, obiskalo 17.638 turistov iz Finske, kar je za 7 % več kot v letu 2016; ustvarili so 44.464 nočitev, kar predstavlja porast za 2 % glede na leto 2016. Delež finskih turistov med tujimi turisti, ki so obiskali RS v 2017 znaša 0,5%.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/finska/predstavitev_drzave