Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Finska /

Finska

Pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Finsko

Po podatkih SURS je leta 2019 obseg blagovne menjave med državama znašal 177 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 1,3 % v primerjavi z letom 2018 in najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih. Izvoz iz RS na Finsko je leta 2019 znašal 93,5 mio EUR (+0,6 %), uvoz iz Finske v RS pa 84 mio EUR (+2 %).
V letu 2019 se je uvrstila na 36. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS (36. izvozni partner, 37. uvozni partner).

V prvih treh mesecih 2020 je zabeležen porast blagovne menjave za 13, 2 %.

V letu 2018 je 557 slovenskih podjetij izvažalo na Finsko, iz Finske pa uvažalo 571 podjetij.
Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih Banke Slovenije je storitvena menjava med RS in Finsko v letu 2019 znašala 37 mio EUR (28 mio EUR izvoza in 9 mio EUR uvoza), kar predstavlja zmanjšanje za 7,5 % v primerjavi z letom 2018. V izvozu storitev prevladujejo potovanja, transport ter ostale poslovne storitve. Med uvoznimi storitvami izstopajo telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve, ostale poslovne storitve, potovanja in transport.

Finske naložbe v RS: po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v RS 15,3 mio EUR tujih neposrednih naložb iz Finske, kar predstavlja zmanjšanje za 26 % glede na leto 2017.
Slovenske naložbe na Finskem: slovenska naložbena prisotnost na Finskem je skromna. Konec leta 2018 je bilo na Finskem za 6,9 mio EUR slovenskih neposrednih naložb, kar predstavlja povečanje za 146 % glede na leto 2017.
Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih SURS je RS v letu 2019, obiskalo 25.538 turistov iz Finske, kar je za 11 % več kot v letu 2018; ustvarili so 70.186 nočitev, kar predstavlja porast za 2,5 % glede na leto 2018. Delež finskih turistov med tujimi turisti, ki so obiskali RS v 2018 znaša 0,5 %.

Po začasnih podatkih SURS, je RS v prvih treh mesecih 2020 obiskalo 1.096 turistov iz Finske, kar je 19 % manj kot v istem obdobju leta 2019; ustvarili so 4.248 nočitev, kar je 5 % manj kot v istem obdobju leta 2019.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/finska/predstavitev-drzave/