Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Finska /

Finska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Finsko

Po začasnih podatkih SURS je leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 124 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 10% v primerjavi z letom 2015. Izvoz iz RS na Finsko je leta 2016 znašal 52 mio EUR (+2%), uvoz iz Finske v RS pa 72 mio EUR (+16%).

Struktura izvoza iz RS na Finsko v letu 2016 (vir:SURS): montažne zgradbe (12%), stroji za obdelavo lesa, plute, trde gume (6%), zdravila (6%), izdelki iz nerjavečega jekla (4%), električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev (3,6%), električni transformatorji (3,6%), drugo pohištvo (3,4%).

Struktura uvoza iz Finske v RS v letu 2016 (vir:SURS): kemična lesna celuloza (14%), zdravila (9%), deli, primerni za uporabo s stroji (7,5%), električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo (6%), papir in karton (5%), izdelki iz nerjavečega jekla (5%), traktorji in druga vlečna vozila (4%).

Po začasnih podatkih je storitvena menjava med RS in Finsko je v letu 2016 znašala 26,9 mio EUR (17,2 mio EUR izvoza in 9,7 mio EUR uvoza), kar predstavlja zmanjšanje za 10% v primerjavi z letom 2015. V izvozu prevladujejo potovanja, ostale poslovne storitve ter transport. Med uvoznimi storitvami izstopajo ostale poslovne storitve, zavarovalne in pokojninske storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS 20,7 mio EUR tujih neposrednih naložb iz Finske, kar predstavlja zmanjšanje za 33,2% glede na leto 2015. Slovenska naložbena prisotnost na Finskem je skromna. Konec leta 2016 je bilo na Finskem za 1,3 mio EUR slovenskih neposrednih naložb, kar sicer predstavlja povečanje za 67,3% glede na leto 2015.

Po podatkih SURS je RS v letu 2016, obiskalo  16.531 turistov iz Finske, kar je za 9 % več kot v letu 2015; ustvarili so 43.467 nočitev, kar predstavlja porast za 10 % glede na leto 2015. V  letu 2016 je bila Finska glede na število prihodov tujih turistov v RS na 33. mestu med tujimi državami. Delež finskih turistov med tujimi turisti, ki so obiskali RS v 2016 znaša 0,6%.