Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Finska /

Finska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Finsko

Po podatkih SURS je leta 2018 obseg blagovne menjave med državama znašal 175 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 14% v primerjavi z letom 2017 in najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih. Izvoz iz RS na Finsko je leta 2018 znašal 93 mio EUR (+8,6%), uvoz iz Finske v RS pa 82 mio EUR (+22%). 

Po začasnih podatkih Banke Slovenije je storitvena menjava med RS in Finsko v letu 2018 znašala 40 mio EUR (30 mio EUR izvoza in 10 mio EUR uvoza), kar predstavlja povečanje za 12% v primerjavi z letom 2017. V izvozu storitev prevladujejo potovanja, transport ter ostale poslovne storitve. Med uvoznimi storitvami izstopajo telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve, ostale poslovne storitve, potovanja in transport

Finske naložbe v RS: po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v RS 15,3 mio EUR tujih neposrednih naložb iz Finske, kar predstavlja zmanjšanje za 26% glede na leto 2017.
Slovenske naložbe na Finskem: slovenska naložbena prisotnost na Finskem je skromna. Konec leta 2018 je bilo na Finskem za 6,9 mio EUR slovenskih neposrednih naložb, kar predstavlja povečanje za 146% glede na leto 2017.

Po podatkih SURS je RS v letu 2018, obiskalo 23.022 turistov iz Finske, kar je za 7 % več kot v letu 2017; ustvarili so 68.436 nočitev, kar predstavlja porast za 22 % glede na leto 2017.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/finska/predstavitev_drzave