Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Finska /

Finska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Finsko

V letu 2015 je skupen obseg blagovne menjave znašal 113 mio EUR kar predstavlja povečanje za 20 % v primerjavi z letom 2014. Slovenski izvoz na Finsko je znašal 51 mio EUR (+3,5%), uvoz iz Finske v RS pa 62 mio EUR (+38%). 

Po začasnih podatkih SURS je v prvih devetih mesecih leta 2016 obseg bilateralne blagovne menjave znašal 91 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 9% v primerjavi z istim obdobjem leta 2015.
Izvoz iz RS na Finsko je v tem obdobju znašal 39  mio EUR (-2%), uvoz iz Finske v RS pa 52 mio EUR (+19%).

Izvozni proizvodi iz Slovenije na Finsko v letu 2015: izdelki iz nerjavečega jekla (6%), električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo, vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev (6%), montažne zgradbe (5%), zdravila (5%), električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim izgorevanjem (4%), valjarniška ogrodja in proge, za kovine, valji za valjarniška ogrodja in proge (3%), industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za sežiganje (3% ).

Uvozni proizvodi iz Finske v Slovenijo v letu 2015: kemična lesna celuloza (12%), električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo (8%), stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov za proizvodnjo papirja in kartona (7%), zdravila (6%), papir in karton (5%).

V letu 2015 je 412 slovenskih podjetij izvažalo na Finsko (leta 2012: 243, leta 2013: 255), uvažalo pa 540(leta 2012: 309, leta 2013: 301).

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med Slovenijo in Finsko v letu 2015 znašal 29 mio EUR (15 mio EUR izvoza in 14 mio EUR uvoza), kar predstavlja povečanje za 18% v primerjavi z letom 2014. V izvozu prevladujejo gradbene, poslovne storitve ter potovanja. Med uvoznimi storitvami izstopajo telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve ter ostale poslovne storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2015 v RS 31 mio EUR tujih neposrednih naložb iz Finske, kar predstavlja povečanje za 68% glede na leto 2014. Slovenska naložbena prisotnost na Finskem je skromna. Konec leta 2015 je bilo na Finskem za 0,8 mio EUR slovenskih neposrednih naložb, kar sicer predstavlja povečanje za 34% glede na leto 2014 (vrednost naložb leta 2014 je znašala 0,6 mio EUR).