Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Švedska /

Švedska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Švedsko

Po začasnih podatkih SURS je leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 442 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 13% v primerjavi z letom 2015. Izvoz iz RS na Švedsko je leta 2016 znašal 286 mio EUR (+15%), uvoz iz Švedske v RS pa 156 mio EUR (+9%). V strukturi blagovne menjave velja kot pozitivno dejstvo izpostaviti večji delež slovenskega izvoza od uvoza.

Struktura izvoza iz RS na Švedsko v letu 2016 (vir:SURS): avtomobili in druga motorna vozila za prevoz ljudi (18%), priklopniki in polpriklopniki (8%), sedeži (6%), pomivalni stroji, stroji za pakiranje, stroji za gaziranje pijač (5%), električni transformatorji (4%), zdravila (4%), elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo (4%), elektromotorji in električni generatorji (3%).

Struktura uvoza iz Švedske v RS v letu 2016 (vir:SURS): traktorji in druga vlečna vozila (16%), celuloza (8%), električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo (7%), izdelki iz jekla (5%), stroji in mehanske naprave (3%), ležaji (3%).

Po začasnih podatkih je obseg bilateralne storitvene menjave v letu 2016 znašal 105 mio EUR, kar predstavlja porast za 26% v primerjavi z letom 2015. V strukturi storitvene menjave večji delež predstavlja izvoz storitev, kar znaša 68 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transportne storitve, sledijo potovanja in ostale poslovne storitve. Vrednost uvoza storitev je znašala 36 mio EUR. Največji delež predstavljajo ostale poslovne storitve, transportne storitve ter nadomestila za uporabo intelektualne lastnine.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS za 335,5 mio EUR neposrednih naložb iz Švedske, kar je za 300% več kot konec leta 2015 (vrednost naložb konec leta 2015 je znašala 84 mio EUR).

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 za 9,4 mio EUR slovenskih neposrednih naložb na Švedskem, kar je 13,8% manj kot konec leta 2015 (vrednost naložb konec leta 2015 je znašala 11 mio EUR).

Po začasnih podatkih SURS je Slovenijo v letu 2016 obiskalo 21.179 švedskih turistov, kar predstavlja povečanje za 12 % glede na leto 2015. Ustvarili so 47.706 nočitev (10 % več kot leta 2015). Turisti iz Švedske predstavljajo 0,7% prihodov vseh tujih gostov oz. 1,3% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2016. V letu 2016 je bila Švedska glede na število prihodov tujih turistov v Sloveniji na 29. mestu.

Več infromacij: https://www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/svedska/predstavitev_drzave