Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Švedska /

Švedska

Pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Švedsko

Po podatkih SURS je leta 2019 obseg blagovne menjave med državama znašal 528 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 3 % v primerjavi z letom 2018. Izvoz iz RS na Švedsko je leta 2019 znašal 362 mio EUR (1,1%), uvoz iz Švedske pa 166 mio EUR (-11,2 %). V strukturi blagovne menjave velja kot pozitivno dejstvo izpostaviti večji delež slovenskega izvoza od uvoza. Švedska je v letu 2019 zasedla 22. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS (20. mesto na strani izvoza ter 28. mesto na strani uvoza).

V prvih treh mesecih 2020 je zabeležen padec blagovne menjave za 13,1 %.

Po podatkih SURS, je v letu 2018 na Švedsko izvažalo 851 slovenskih podjetij, uvažalo pa 1.342 slovenskih podjetij. Podatkov za leto 2019 še ni.

Po podatkih SURS je obseg bilateralne storitvene menjave v letu 2019 znašal 168 mio EUR, kar predstavlja porast za 12 % v primerjavi z letom 2018. Izvoz storitev je znašal 100 mio EUR, uvoz pa 68 mio EUR.

Naložbe iz RS na Švedskem: po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 za 11,6 mio EUR slovenskih neposrednih naložb na Švedskem, kar je za 7 % več kot konec leta 2017.
Naložbe iz Švedske v RS: konec leta 2018 so švedske neposredne naložbe v RS znašale 344 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 0,5 % glede na leto 2017 in 2,2 % vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo.
Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih SURS je Slovenijo v letu 2019 obiskalo 36.864 švedskih turistov, kar predstavlja povečanje za 6 % glede na leto 2018. Ustvarili so  84.064 nočitev (3 % manj kot leta 2018). Turisti iz Švedske predstavljajo 0,8 % prihodov vseh tujih gostov oz. 0,7% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2019.

Po začasnih podatkih SURS, je RS v prvih treh mesecih 2020 obiskalo 1.088 turistov iz Švedske, kar je 41 % manj kot v istem obdobju leta 2019; ustvarili so 3.099 nočitev, kar je 42 % manj kot v istem obdobju leta 2019.

Več infromacij: https://www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/svedska/predstavitev_drzave