Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Švedska /

Švedska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Švedsko

Po podatkih SURS je leta 2018 obseg blagovne menjave med državama znašal 545 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 0,7% v primerjavi z letom 2017. Izvoz iz RS na Švedsko je leta 2018 znašal 358 mio EUR (+8%), uvoz iz Švedske v RS pa 187 mio EUR (-11%).

Po podatkih SURS je obseg bilateralne storitvene menjave v letu 2017 znašal 119 mio EUR, kar predstavlja porast za 14% v primerjavi z letom 2016. V strukturi storitvene menjave večji delež predstavlja izvoz storitev (76 mio EUR). Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transportne storitve, ostale poslovne storitve in gradbene storitve. Vrednost uvoza storitev je znašala 43 mio EUR. Največji delež predstavljajo ostale poslovne storitve, transportne storitve ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Konec leta 2018 so švedske neposredne naložbe v RS znašale 344 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 0,5% glede na leto 2017 in 2,2% vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo.

Po podatkih SURS je Slovenijo v letu 2018 obiskalo 34.708 švedskih turistov, kar predstavlja povečanje za 12 % glede na leto 2017. Ustvarili so  86.740 nočitev (24 % več kot leta 2017).

Več infromacij: https://www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/svedska/predstavitev_drzave