Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Švedska /

Švedska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Švedsko

 V letu 2015 je skupen obseg blagovne menjave med Slovenijo in Švedsko znašal 391 mio EUR in se je zmanjšal za 0,7% v primerjavi z letom 2014. V strukturi blagovne menjave velja izpostaviti večji delež slovenskega izvoza od uvoza. Vrednostno je slovenski izvoz na Švedsko v letu 2015 znašal 248 mio EUR, kar predstavlja 1,5% padec glede na leto 2014. Uvoz iz Švedske v RS v istem letu znašal 143 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 0,8% v primerjavi z letom 2014.

Po začasnih podatkih SURS je v prvih devetih mesecih leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 323 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 9% v primerjavi z istim obdobjem leta 2015.
Izvoz iz RS na Švedsko je v prvih devetih mesecih leta 2016 znašal 216 mio EUR (+15%), uvoz iz Švedske v RS pa 107 mio EUR (+0,32%).

Izvozni proizvodi Slovenije na Švedsko v letu 2015: vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (27%), električni stroji in iprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (17%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave (17%), pohištvo, posteljnina, žimnice osvetljeni znaki, montažne zgradbe (7%), farmacevtski proizvodi (4%), aluminij in aluminijasti izdelki (4%).

Uvozni proizvodi  iz Švedske v Slovenijo v letu 2015:  jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave (19%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka (18%), vozila (14%), celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov (9%), železo in jeklo (7%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (6%).

V letu 2015 je 793 slovenskih podjetij izvažala na Švedsko (v letu 2012: 399, v letu 2013: 414), uvažalo pa 1184 (v letu 2012: 714, v letu 2013: 719).

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med Slovenijo in Švedsko v letu 2015 znašal 82 mio EUR (izvoz storitev 59 mio EUR in uvoz storitev 23 mio EUR), kar predstavlja zmanjšanje za 22% glede na leto 2014.

Največji delež v storitveni menjavi predstavljajo transportne storitve, sledijo potovanja in ostale poslovne storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2015 v RS za 84 mio EUR neposrednih naložb iz Švedske, kar je za 58% več kot konec leta 2014 (vrednost naložb konec leta 2014 je znašala 53 mio EUR).

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2015 za 11 mio EUR slovenskih neposrednih naložb na Švedskem, kar je za 473 % več kot konec leta 2014 (vrednost naložb konec leta 2014 je znašala 1,9 mio EUR).