Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
03.12.2013  

Javni razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2014

Obveščamo vas, da je na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike, Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 22. novembra 2013 objavil dva javna razpisa, in sicer:

(1) Javni razpis za razpisno področje A v letu 2014: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

ter

(2) Javni razpis za razpisno področje B v letu 2014: finančna podpora Slovencem po svetu.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2014 znaša 5.600.000 EUR. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2014 pa znaša 700.000 EUR.

Na javna razpisa se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje ter vzorec pogodbe) so na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Prosilci morajo zaprte in jasno označene prijave poslati na Urad. Skrajni rok za oddajo vlog je 27.december 2013 (kot dokazilo o oddaji velja poštni žig).