Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
03.05.2012  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je Zoran Petrovič, Polzela 257/a, 3310 Polzela, v petek 20. 4. 2012, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 17. 04. 2012.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ponedeljek, 30. 4. 2012. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov pa nedelja, 3. 6. 2012.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: »PROTI KRŠITVI DOGOVORA O REGRESU«

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu. Vzorec obrazca  je prilogi.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba veleposlaništva Republike Slovenije v Kopenhagnu.

Volivec izpolni prvi del obrazca (obrazec dostopen na veleposlaništvu) in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva Republike Slovenije.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

Volivci svojo podporo na predpisanem obrazcu posredujejo na:

        Sindikat policistov Slovenije

          Kidričeva cesta 24b

                 3000 Celje