Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
30.09.2013  

Udeležba veleposlanika na vrhu Združenja danskih industrij na tradicionalnem letnem srečanju z naslovom »Nov nordijski pristop – New Nordic Approach«

Veleposlanik Kajzer se je na povabilo organizatorjev udeležil letošnjega osrednjega dogodka danskega gospodarstva v organizaciji Združenja danskih industrij v Kopenhagnu, ki je potekal pod naslovom »Nov nordijski pristop – New Nordic Approach«. Združenje danskih industrij DI - sicer predstavlja ključni steber danskega gospodarstva, ki z visoko dodano vrednostjo, skozi pospešeno internacionalizacijo danskega gospodarstva, dejansko zagotavlja temelj za državo blaginje v tej skandinavsko-nordijski državi. Letošnja ključna sporočila s srečanja Združenja danskih industrij so, da bo morala Danska, če želi ohraniti in krepiti konkurenčnost družbe kot celote, postopno zmanjševati in obenem krepiti produktivnost javnega sektorja, zniževati korporativne davke, prilagajati izobraževalni sektor dejanskim potrebam gospodarstva ter nadaljevati z internacionalizacijo in krepitvijo produktivnosti že doslej zelo globaliziranega danskega gospodarstva, ki dosega zavidljive cenovne ravni in visoko dodano vrednost na ključnih segmentih znotraj posameznih gospodarskih panog na globalni ravni.

V tem smislu je predsednik Združenja danskih industrij Karsten Dybvad predsednici danske vlade, ki se je z  nekaj ključnimi ministri udeležila srečanja tudi predstavil t.i. deset ključnih idej za ohranjanje konkurenčnosti, in za rast danskega gospodarstva, in družbe kot celote. Ob tem je predsednik Združenja danskih industrij tudi poudaril ključna pričakovanja danskega gospodarstva, da se zagotovijo konkurenčni pogoji za delovanje danskega gospodarstva, ki je v zadnjih letih izgubilo več kot 100.000 delovnih mest v industrijskem sektorju. 

Ključni izzivi za Dansko so tako na področju prilagajanja obsega in relevantnosti storitev javnega sektorja iz vidika potrebe gospodarstva in družbe. Obenem mora Danska prilagoditi tudi ostale družbene podsisteme, vključno z nadgradnjo izobraževalnega sistema ter poklicnega izobraževanja v smeri dejanskih potreb danskega gospodarstva. Obenem mora Danska povečati produktivnost v gospodarskem sektorju, če želi ohraniti in nadgraditi tradicionalni nordijski model družbene ureditve, ki temelji na dobro izobraženem in odgovornem posamezniku ter na državi blaginje.

Veleposlanik Kajzer je ob robu tega izjemno pomembnega srečanja, kjer se v dialogu med danskimi gospodarstveniki in politiki ter ostalimi relevantnimi deležniki v danski družbi ustvarjajo skupne, in za vse družbene skupine vključujoče vizije za rast in prosperiteto Danske, opravil več koristnih pogovorov z danskimi gospodarstveniki, kjer je sogovornikom med drugim predstavil ključne izzive pred katerimi se nahaja Slovenija, in jih tudi povabil k sodelovanju v načrtovanem procesu privatizacije nekaterih slovenskih gospodarskih družb.

Več informacij o vsebinah in poteku omenjenega srečanja, ki lahko služi kot dober primer v praksi delujočega modela, ki na konsenzualni osnovi, med vsemi relevantnimi deležniki v družbi, zagotavlja zasledovanje ciljev skupnega dobrega, in s tem rast konkurenčnosti družbe  kot celote je sicer na voljo na spletni strani Združenja danskih industrij - . http://di.dk/topmodet13/English/Pages/english.aspx