Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
27.04.2011  

5. junij - ZAKONODAJNI REFERENDUM O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU IN O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA IN ARHIVIH

VOLIVCI V TUJINI

Splošna informacija:

A.

Ko gre za volivce v tujini, ločimo dve kategoriji:

volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog – v nadaljevanju: ZDOMCI)

volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI)

B.

ZDOMCI

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ( v nadaljevanju : DKP), če je na tem DKP vzpostavljeno volišče,

- po pošti v tujino

Za obe obliki glasovanja se morajo prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 21. maja 2011. V volilnem imeniku za območje v Sloveniji, kjer imajo stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca v rubriki »opombe« naredi oznaka, na kakšen način glasujejo v tujini. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču glede na kraj stalnega prebivališča v Sloveniji

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 5.6.2011) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 4.junija 2011, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 13. junija 2011 do 12.00 ure.

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 5.junija 2011 se zglasijo med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Posebnega obvestila o vpisu v seznam glasovalcev ti volivci ne prejmejo, v kolikor so pravočasno vložili prijavo za glasovanje na DKP.

Rok za prijavo 21. maj 2011 – je prekluziven (velja rok prispetja!). Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo.

C.

IZSELJENCI (nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) bodo, glede na določbe 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice, s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja.

Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na DKP ali bo izbral glasovanje po pošti.

Izseljenci glasujejo na naslednje načine:

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če je na tem DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP, ( razen za volišče s sedežem na DKP Vatikan, ki obsega tudi območje jurisdikcije DKP Rim)

Če glasuje na DKP, se na dan glasovanja 5.junija 2011 zglasi, med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

- po pošti, pri čemer pa mora - za razliko od državnih volitev - pri referendumu volivec zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je ravno tako 15 dni pred dnem glasovanja, tj. 21.maj 2011.

Rok za prijavo za glasovanje po pošti – 21. maj 2011

Če volivec glasuje po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 4. junija 2011, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 13.junija 2011 do 12.00 ure. Volivec pošlje gradivo v Slovenijo na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov je izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo).

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo tudi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na DKP 5.junija 2011 do odprtja volišča na DKP (do 9.00 ure po lokalnem času).

Izseljenec, ki bo na dan 5.junija 2011 v Republiki Sloveniji,

se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 2.junija 2011 ( volilni odbor na DKP, kjer je vpisan v volilni imenik bo nemudoma obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji in v volilnem imeniku bo narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja). Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 5.6.2011 zglasi na volišču »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA" bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si kot tudi instruktivni obrazci za prijavo.