Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
25.09.2012  

Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev štirih predlogov zakonov v postopek sprejema

Združenje umetnikov Paviljon, Sveto 53, Komen, je na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi[1], vložilo pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem štirih zakonov in sicer:

-          Predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi,

-          Predlog zakona o osnovnem bivanju,

-          Predlog zakona o samo-zdravljenju in

-          Predlog zakona o konoplji.

V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena ZRLI, lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev. Za predlog vsakega od prej navedenih zakonov mora biti zato zbranih pet tisoč podpor.

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16. a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 12. 9. 2012, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 10. 11. 2012. 

VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.


[1] Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI

[2] Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01 in 74/06).