Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Dogodki in novice /
31.07.2012  

Strateški okvir za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt za njegovo izvajanje

Strateški okvir za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt za njegovo izvajanje je dostopen preko:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf

http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm