Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Danska /

Danska

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Dansko

Vrednostno obseg blagovne menjave predstavlja najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih in znaša 442 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 9% v primerjavi z letom 2017.  Slovenski izvoz na Dansko je v letu 2018 znašal 331 mio EUR (+9%), uvoz iz Danske pa 110 mio EUR (+12%).

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med RS in Dansko v letu 2017 znašal 121 mio EUR, kar predstavlja upad za 0,8% glede na leto 2016. Vrednost izvoza storitev je v letu 2016 znašala 75 mio EUR, vrednost uvoza storitev pa 45 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transport, ostale poslovne storitve in potovanja. Med uvoznimi storitvami prevladujejo transport, ostale poslovne storitve in nadomestila za uporabo intelektualne lastnine.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v RS 48,6 mio EUR neposrednih naložb iz Danske, kar je za 1,4% več kot konec leta 2017 in 0,3% vseh tujih naložb v RS.

Po podatkih SURS je Slovenijo v letu 2018 obiskalo 23.240 danskih turistov, kar predstavlja povečanje za 5% glede na leto 2017. Ustvarili so 69.093  nočitev, kar predstavlja 6% več kot leta 2017.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/podatki_o_drzavah/danska/predstavitev_drzave_4277.aspx