Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Danska /

Danska

Pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Dansko
 
Danska velja za drugo najpomembnejšo trgovinsko partnerico RS v okviru nordijskih držav (na prvem mestu je Švedska). V letu 2019 se je uvrstila na 24. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS (21. izvozna in 33. uvozna partnerica).

V letu 2019 je obseg blagovne menjave znašal 438 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 0,8 % v primerjavi z letom 2018.  Slovenski izvoz na Dansko je znašal 328 mio EUR (zmanjšanje za 1 %), uvoz iz Danske pa 110 mio EUR (zmanjšanje za 0,3 %). V trenutni strukturi bilateralne blagovne menjave prevladuje slovenski izvoz nad uvozom.

V prvih treh mesecih 2020 je zabeležen porast blagovne menjave za 3 %.

Po podatkih SURS je v letu 2018 na Dansko izvažalo 714 slovenskih podjetij, uvažalo iz Danske pa 1.176 slovenskih podjetij. Podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med RS in Dansko v letu 2019 znašal 120 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 4,3% glede na leto 2018. Vrednost izvoza storitev je v letu 2019 znašala 71 mio EUR, vrednost uvoza storitev pa 49  mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transport, ostale poslovne storitve in potovanja. Med uvoznimi storitvami prevladujejo transport, ostale poslovne storitve in nadomestila za uporabo intelektualne lastnine.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v RS 48,6 mio EUR neposrednih naložb iz Danske, kar je za 1,4 % več kot konec leta 2017 in 0,3 % vseh tujih naložb v RS.

Slovenske naložbe na Danskem: na Danskem je bilo konec leta 2018 evidentiranih  13,6 mio EUR slovenskih neposrednih naložb, kar je za 25 % več kot konec leta 2017.

Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Danska je sprejela novo nacionalno strategijo 2020 - 2023 za privabljanje tujih naložb s posebnim poudarkom na zelenih naložbah, ki temeljijo na tehnologiji in znanju - Strategy for Attracting Foreign Investments 2020-2023 (https://investindk.com/publications/invest-in-denmark-strategy-2020;  kratek opis na spletni strani danskega MZZ:
https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=00ad38b6-73c3-4715-bbc1-8b87f33f8d2d).

Ključno sporočilo nove danske strategije je osredotočanje na privabljanje trajnostnih in zelenih naložb, povečanju blaginje in odpiranju novih delovnih mest (predvideva se ustvarjanje 15.000 novi delovnih mest). Strategija priporoča vlaganja v zelene tehnologije (energija in okoljske tehnologije, kot so veter, bioplin,energetska učinkovitost), digitalne tehnologije (robotika, umetna inteligenca, kvantna tehnologija, pametne rešitve za mesta, razvoj programske opreme), znanost o življenju (farmacija, biotehnika, e-zdravje), hrana (prehrambna tehnologija, sestavine).

Po podatkih SURS je Slovenijo v letu 2019 obiskalo 25.877 danskih turistov, kar predstavlja povečanje za 11% glede na leto 2018. Ustvarili so 73.415  nočitev, kar predstavlja 6% več kot leta 2018. Turisti iz Danske predstavljajo 0,5% prihodov vseh tujih gostov oz. 0,6% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2019.

V obdobju januar marec 2020 je Slovenijo obiskalo 966 turistov iz Danske, kar je 14% manj kot v enakem obdobju 2019. Ustvarili so 3.149 nočitev, kar je 11% več kot v enakem obdobju 2019. V prvem četrtletju 2020 so turisti iz Danske ustvarili 0,3% delež vseh tujih nočitev pri nas.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/podatki_o_drzavah/danska/predstavitev_drzave_4277.aspx