Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Danska /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Dansko


V letu 2016, je po začasnih podatkih SURS, skupen obseg blagovne menjave znašal 364 mio EUR kar predstavlja povečanje za 4 % v primerjavi z letom 2015. Slovenski izvoz na Dansko je znašal 280 mio EUR (+4%), uvoz iz Danske pa 83 mio EUR (+5%).  Danska je v letu 2016 zasedla 23. mesto med ZTP RS (21. mesto na strani izvoza in 32. mesto na strani uvoza).  


Struktura izvoza iz RS na Dansko v letu 2016 (vir:SURS): zdravila (22%), instrumenti oz. aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenje (15%), pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje (9%), drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov (5%), priklopniki in polpriklopniki, druga vozila (5%), električni transformatorji statični pretvorniki (usmerniki) in indukcijske tuljave (4%), stroji, naprave in laboratorijska oprema (4%).

Struktura uvoza iz Danske v RS v letu 2016 (vir:SURS): zdravila (14%), kri, človeška, živalska, pripravljena za uporabo v terapevtske namene, antiserumi in druge frakcije krvi, cepiva, toksini, mikrobske kulture (razen kvasovk) in podobni proizvodi (8%), sanitetni in higienski material (4%), moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov (3%), izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža) (2%), pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno  (2%), druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas (2%).

Po začasnih podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med RS in Dansko v letu 2016 znašal 121 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 11% v primerjavi z letom 2015. V strukturi storitvene menjave predstavlja izvoz storitev večji delež od uvoza storitev. Vrednost izvoza storitev je v letu 2016 znašala 72,7 mio EUR, vrednost uvoza storitev pa 48,5 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transport, sledijo potovanja in ostale poslovne storitve. Med uvoznimi storitvami prevladujejo transport, ostale poslovne storitve, telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS za 48,4 mio EUR neposrednih naložb z Danske, kar je za 12% manj kot konec leta 2015 (vrednost naložb konec leta 2015 je znašala 55 mio EUR).

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 za 10 mio EUR slovenskih neposrednih naložb na Danskem, kar je 30% manj kot konec leta 2015 (vrednost naložb konec leta 2015 je znašala 14,4 mio EUR).


Po začasnih podatkih SURS je Slovenijo v letu 2016 obiskalo 16.790 danskih turistov, kar predstavlja povečanje za 17% glede na leto 2015. Ustvarili so  53.372 nočitev, kar predstavlja 23% več kot leta 2015. Turisti iz Danske predstavljajo 0,6% prihodov vseh tujih gostov oz. 1,4% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2016.