Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Danska /

 Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Dansko


V letu 2017, je po začasnih podatkih SURS, skupen obseg blagovne menjave znašal 403 mio EUR kar predstavlja povečanje za 11 % v primerjavi z letom 2016. Slovenski izvoz na Dansko je znašal 304 mio EUR (+9%), uvoz iz Danske pa 98 mio EUR (+17%).  Danska je v letu 2016 zasedla 24. mesto med ZTP RS (22. mesto na strani izvoza in 31. mesto na strani uvoza). 


Struktura izvoza iz RS na Dansko v letu 2017 (vir:SURS): zdravila (23%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (18%), optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor (17%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (10%), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (6%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (3%).

Struktura uvoza iz Danske v RS v letu 2017 (vir:SURS): farmacevtski proizvodi (24%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (16%), plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume (7%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (7%) optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor (6%), vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor (3%).

Po začasnih podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med RS in Dansko v letu 2017 znašal 121 mio EUR, kar predstavlja isto raven kot leta 2016. V strukturi storitvene menjave predstavlja izvoz storitev večji delež od uvoza storitev. Vrednost izvoza storitev je v letu 2017 znašala 76 mio EUR, vrednost uvoza storitev pa 45 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo transport, ostale poslovne storitve in potovanja. Največji delež v izvozu storitev predstavlja transport, ostale poslovne storitve ter potovanja. Na področju transporta velja izpostaviti sodelovanje Luke Koper z dansko kontejnerskim ladjarjem Maersk Sealand, ki je najpomembejši kontejnerski ladjar v Luki Koper.

Po podatkih Banke Slovenije je ob koncu leta 2016 znašala skupna vrednost slovenskih neposrednih naložb (TNI) na Danskem 10 mio EUR, kar je bilo za 31 % manj kot v letu 2016. Danska je v letu 2016 dosegla rang 30 med destinacijami za slovenske izhodne TNI ter 0,2 odstotni delež v skupni vrednost slovenskih izhodnih TNI.
Hkrati je ob koncu leta 2016 vrednost danskih TNI v Slovenijo znašala 48 mio EUR, kar je za 12% manj kot konec leta 2015. Danska je v letu 2016 dosegla rang 20 med državami, ki so vlagale v RS ter  0,4 odstotni delež v skupni vrednosti vhodnih TNI v Slovenijo. Opomba: podatkov za leto 2017 še ni na voljo.

Po začasnih podatkih SURS je Slovenijo v letu 2017 obiskalo 18.926 danskih turistov, kar predstavlja povečanje za 13% glede na leto 2016. Ustvarili so 55.993  nočitev, kar predstavlja 5% več kot leta 2016. Turisti iz Danske predstavljajo 0,6% prihodov vseh tujih gostov oz. 0,7% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2017.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/podatki_o_drzavah/danska/predstavitev_drzave_4277.aspx