Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Danska /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Dansko

V letu 2015 je skupen obseg blagovne menjave med Slovenijo in Dansko znašal 348 mio EUR in se je povečal za 12% v primerjavi z letom 2014. Slovenski izvoz na Dansko je znašal 269 mio EUR (15% porast), uvoz iz Danske pa 79 mio EUR (3% rast).

Po začasnih podatkih SURS je v prvih devetih mesecih leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 279 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 9% v primerjavi z istim obdobjem leta 2015. Izvoz iz RS na Dansko je v prvih devetih mesecih leta 2016 znašal 216 mio EUR (+9%), uvoz iz Danske v RS pa  62 mio EUR (+7%).

Izvozni proizvodi Slovenije na Dansko v letu 2015: zdravila (18%), instrumenti oz. aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenje (14%), pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje (9%), priklopniki in polpriklopniki, druga vozila (5%), električni transformatorji statični pretvorniki (usmerniki) in indukcijske tuljave (4%), stroji, naprave in laboratorijska oprema (4%).

Uvozni proizvodi  iz Danske v Slovenijo v letu 2015:  zdravila (18%), sanitetni material, otroške plenice ter podobni izdelki (7%), preproge in druga talna prekrivala iz tekstila (3%), kri, človeška, živalska, pripravljena za uporabo v terapevtske namene, antiserumi in druge frakcije krvi, cepiva, toksini, mikrobske kulture (razen kvasovk) in podobni proizvodi (3%), moka  (2,4%), pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje (2,4%), stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami (2,6%).

Leta 2015 je 583 slovenskih podjetij izvažalo na Dansko (leta 2012: 291, leta 2013: 324), uvažalo pa 1.094 (leta 2012: 643, leta 2013: 665).

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med Slovenijo in Dansko v letu 2015 znašal 108 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 8% glede na leto 2014. Največji delež izvoza in uvoza storitev predstavljajo transportne storitve, ostale poslovne storitve ter potovanja.

Po podatkih Banke Slovenije je obseg storitvene menjave med Slovenijo in Dansko v letu 2015 znašal 108 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 8% glede na leto 2014. Največji delež izvoza in uvoza storitev predstavljajo transportne storitve, ostale poslovne storitve ter potovanja.

V letu 2014 je Slovenijo obiskalo 14.370 turistov iz Danske kar je 8,9% manj kot v letu 2013; ustvarili so 43.129 nočitev, kar je 8,8% manj kot v letu 2013.