Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Islandija /

Islandija

Pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo

Islandija je v letu 2019 zasedla 104. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS (97. mesto na strani izvoza in 93. mesto na strani uvoza). V strukturi bilateralne blagovne menjave prevladuje delež slovenskega izvoza nad uvozom. V letu 2019 je obseg blagovne menjave znašal 6,3 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 98 % v primerjavi z letom 2018. Izvoz iz RS na Islandijo je znašal 5,3 mio EUR (+92 %), uvoz iz Islandije v RS pa 1 mio EUR (+134 %).

V prvih treh mesecih 2020 je zabeležen porast blagovne menjave za 1.050,4 % (izvoz je znašal približno 9,5 mio EU).

V letu 2018 je po podatkih SURS 70 slovenskih podjetij izvažalo na Islandijo, iz Islandije pa uvažalo 21  slovenskih podjetij.
Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Storitvena menjava je v letu 2019 znašala 5 mio EUR (2 mio EUR izvoza in 3 mio EUR uvoza) kar predstavlja zmanjšanje za 29 % v primerjavi z letom 2018.

Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih Banke Slovenije konec leta 2018 ni bilo naložbenih tokov med državama. Naložbenih tokov med državama ni bilo niti v letu 2017 in 2016.

Po podatkih SURS je RS v letu 2019, obiskalo 2.953 turistov iz Islandije, kar je za 0,4 % manj kot v letu 2018; ustvarili so 8.021 nočitev, kar predstavlja zmanjšanje za 26 % glede na leto 2018. Prihodi islandskih turistov v RS v 2019 predstavljajo 0,07 % delež vseh tujih prihodov v RS.

Po začasnih podatkih SURS, je RS v prvih treh mesecih 2020 obiskalo 59 turistov iz Islandije, kar je 61 % manj kot v istem obdobju leta 2019; ustvarili so 242 nočitev, kar je 43 % manj kot v istem obdobju leta 2019.