Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Islandija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo

Islandija ne sodi med pomembne zunanjetrgovinske partnerice (ZTP) RS, saj je v letu 2017 zasedla 106. mesto med ZTP RS (99. mesto na strani izvoza in 105. mesto na strani uvoza). V letu 2017 je obseg blagovne menjave znašal 3,7 mio EUR kar predstavlja povečanje za 4,7% v primerjavi z letom 2016. Izvoz iz RS na Islandijo je znašal 3,2 mio EUR (+2,5%), uvoz iz Islandije v RS pa skromnih 401.000 EUR (+26%). 
Po začasnih podatkih SURS, je v letu 2017 71 slovenskih podjetij izvažalo na Islandijo, iz Islandije pa uvažalo 23  slovenskih podjetij.


Struktura izvoza iz RS na Islandijo v letu 2017 (vir:SURS): montažne zgradbe (24%), električni akumulatorji (20%), tiskane knjige, brošure in letaki (6%), avtomobili in druga motorna vozila (5%), svetilke in pribor zanje (2%), zdravila (2%), drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (1%).

Struktura uvoza iz Islandije v RS v letu 2017 (vir:SURS):  računalniki in računalniška oprema (29%), električni akumulatorji (19%), izdelki za ličenje (15%), turboreaktivni motorji (12%), deli za letala ali helikopterje (45), ročne žage (35), ročno orodje (2%), tehnice (2%).

Storitvena menjava je v letu 2017 znašala 3,7 mio EUR (2,7 mio EUR izvoza in 1,0 mio EUR uvoza) kar predstavlja zmanjšanje za 14% v primerjavi z letom 2016. V izvozu storitev prevladujejo potovanja, vzdrževanje in popravila, telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve,  v uvozu pa potovanja, ostale poslovne storitve in nadomestilo za uporabo intelektualne lastnine.

Po podatkih Banke Slovenije konec leta 2016 ni bilo naložbenih tokov med državama. Naložbenih tokov med državama ni bilo niti v letu 2015.

Po začasnih podatkih SURS je RS v letu 2017, obiskalo 2.910 turistov iz Islandije, kar je za 22% več kot v letu 2016; ustvarili so  9.611 nočitev, kar predstavlja porast za 25% glede na leto 2016. Prihodi islandskih turistov v RS v 2017 predstavljajo 0,02% delež vseh tujih prihodov v RS.