Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Islandija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo

V letu 2016 je obseg blagovne menjave znašal 3,5 mio EUR kar predstavlja povečanje za 24 % v primerjavi z letom 2015. V strukturi bilateralne blagovne menjave prevladuje delež slovenskega izvoza nad uvozom. Izvoz iz RS na Islandijo je znašal 3,2 mio EUR (+19%), uvoz iz Islandije v RS pa skromnih 317.000 EUR, kar sicer predstavlja povečanje za 126%. 

Struktura izvoza iz RS na Islandijo v letu 2016 (vir:SURS): električni akumulatorji (17%), montažne zgradbe (15%), tiskane knjige, brošure in letaki (15%), električni transformatorji, statični pretvorniki in indukcijske tuljave (14%), avtomobili in druga motorna vozila (10%), zdravila (3%), izdelki in oprema za splošno fizično počutje, telovadbo, plavalni bazeni (2%).

Struktura uvoza iz Islandije v RS v letu 2016 (vir:SURS): stroji za dviganje, nakladanje ali razkladanje (53%), izdelki za ličenje ter nego kože (14%), tiskarski stroji (8%), elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo (6%), električni akumulatorji (4%).

Storitvena menjava je v letu 2016 znašala 4,3 mio EUR (3,6 mio EUR izvoza in 0,7 mio EUR uvoza) kar predstavlja povečanje za 72% v primerjavi z letom 2015. V izvozu storitev prevladujejo vzdrževanja in popravila, potovanja in transport. V uvozu pa potovanja, ostale poslovne storitve in transport.

Po podatkih Banke Slovenije konec leta 2016 ni bilo naložbenih tokov med državama. Naložbenih tokov med državama ni bilo niti v letu 2015.

Po podatkih SURS je RS v letu 2016, obiskalo 2.384 turistov iz Islandije, kar je za 9% več kot v letu 2015; ustvarili so  7.673 nočitev, kar predstavlja porast za 10% glede na leto 2015. V  letu 2016 je bila Islandija glede na število prihodov tujih turistov v RS na 48. mestu med tujimi državami.