Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Islandija /

Islandija

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo

Islandija je v letu 2018 zasedla 110. mesto med ZTP RS (104. mesto na strani izvoza in 104. mesto na strani uvoza). V letu 2018 je obseg blagovne menjave znašal 3,2 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 13% v primerjavi z letom 2017.

Storitvena menjava je v letu 2017 znašala 3,7 mio EUR (2,7 mio EUR izvoza in 1,0 mio EUR uvoza) kar predstavlja zmanjšanje za 14% v primerjavi z letom 2016. V izvozu storitev prevladujejo potovanja, vzdrževanje in popravila, telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve,  v uvozu pa potovanja, ostale poslovne storitve in nadomestilo za uporabo intelektualne lastnine.

Po podatkih SURS je RS v letu 2018, obiskalo 2.963 turistov iz Islandije, kar je za 12% manj kot v letu 2017; ustvarili so 10.846 nočitev, kar predstavlja zmanjšanje za 2% glede na leto 2017.