Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Islandija /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Islandijo

V letu 2015 je obseg blagovne menjave znašal 2,8 mio EUR kar predstavlja povečanje za 46 % v primerjavi z letom 2014. V strukturi bilateralne blagovne menjave prevladuje delež slovenskega izvoza nad uvozom. Izvoz iz RS na Islandijo je znašal 2,7 mio EUR (+66%), uvoz iz Islandije v RS pa skromnih 140.000 EUR (-57%). 

Po začasnih podatkih SURS je v prvih devetih mesecih leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 2,6 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 23% v primerjavi z istim obdobjem leta 2015. Izvoz iz RS na Islandijo je v prvih devetih mesecih leta 2016 znašal 2,4 mio EUR (+12%), uvoz iz Islandije v RS pa  0,29 mio EUR (+405%).

V letu 2015 je 69 slovenskih podjetij izvažalo na Islandijo, iz Islandije pa uvažalo 20 podjetij. 

Struktura izvoza iz RS na Islandijo v letu 2015: električni akumulatorji (18%), montažne zgradbe (17%), tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo (13%), motorna vozila za osebne namene (9%), računalniki (8%), motorna vozila za prevoz potnikov (4%).

Struktura uvoza iz Islandije v RS v letu 2015: izdelki za ličenje ter nego kože (36%), električni akumulatorji (30%), zdravila (14%), električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo (10%).

Storitvena menjava je v letu 2015 znašala 2,5 mio EUR (1,9 mio EUR izvoza in 0,6 mio EUR uvoza) kar predstavlja povečanje za 9% v primerjavi z letom 2014.
V izvozu storitev prevladujejo potovanja in ostale poslovne storitve, v uvozu pa transport in potovanja.

Po podatkih Banke Slovenije konec leta 2015 ni bilo naložbenih tokov med državama. Naložbenih tokov med državama ni bilo niti v letu 2014.

Po podatkih SURS je RS v letu 2015, obiskalo 2.180 turistov iz Islandije, kar je za 22% več kot v letu 2014; ustvarili so  6.940 nočitev, kar predstavlja porast za 29% glede na leto 2014.