Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Norveška /

Norveška

Pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Norveško

V letu 2019 je bila Norveška 44. zunanjetrgovinska partnerica Slovenije. Obseg bilateralne blagovne menjave je znašal 113 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 4 % v primerjavi z letom 2019. Vrednostno je obseg bilateralne blagovne menjave na najvišjih ravneh v zadnjih desetih letih. Izvoz iz Slovenije na Norveško je leta 2019 znašal 87 mio EUR (-9 %), uvoz iz Norveške v Slovenijo pa 26 mio EUR (+16 %). V trenutni strukturi bilateralne blagovne menjave prevladuje izvoz nad uvozom.

V prvih treh mesecih 2020 je zabeležen rahel porast blagovne menjave, in sicer za 0,2 %.

Po podatkih SURS-a je v letu 2018 izvažalo na Norveško 446 podjetij iz Slovenije, iz Norveške v Slovenijo je uvažalo 230 slovenskih podjetij. Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

V letu 2019 je bilateralni obseg storitvene menjave znašal 26 mio EUR (padec za 56 % v primerjavi z letom 2018), pri čemer je izvoz storitev znašal 15 mio EUR, uvoz storitev pa je dosegel 11 mio EUR.

Naložbe iz Slovenije na Norveškem: Banka Slovenije ne beleži slovenskih naložb na Norveškem.
Naložbe iz Norveške v Sloveniji:  po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v Sloveniji za 1,4  mio EUR neposrednih naložb iz Norveške, kar predstavlja nespremenjeno stanje glede na leto 2017.
Opomba: podatkov za leto 2019 še ni na voljo.

Po podatkih SURS je Slovenijo v letu 2019 obiskalo 14.438  norveških turistov, kar je za 10 % več kot v letu 2018; ustvarili so 34.622 nočitev, kar predstavlja porast za 3 % glede na leto 2018. Turisti iz Norveške predstavljajo 0,3 % prihodov vseh tujih gostov oz. 0,3 % vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2019.

Po začasnih podatkih SURS, je RS v prvih treh mesecih 2020 obiskalo 659 turistov iz Norveške, kar je 63 % manj kot v istem obdobju leta 2019; ustvarili so 2.255 nočitev, kar je 60 % manj kot v istem obdobju leta 2019.

Več informacij: https://www.izvoznookno.si/drzave/norveska/predstavitev-drzave/