Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Norveška /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Norveško

Po podatkih SURS je leta 2017 obseg blagovne menjave med državama znašal 77 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 5% v primerjavi z letom 2016. Izvoz iz RS na Norveško je leta 2017 znašal 68 mio EUR (-1,5%), uvoz iz Norveške v RS pa 9 mio EUR (+5,5%).

Struktura izvoza iz RS na Norveško v letu 2017 (vir: Surs): aluminijaste palice in profili (15%), električni transformatorji, statični pretvorniki in indukcijske tuljave (9%), obutev (3,5%), električni aparati za vklapljanje in izklapljanje (2,5%), pomivalni stroji (2%), pohištvo (2%), avtomobili in druga motorna vozila (2%), motorna vozila za prevoz blaga (2%).


Struktura uvoza iz Norveške v RS v letu 2017 (vir:Surs): žlindra, pepel in ostanki (17%), plošče (diski), trakovi in drugi nosilci za snemanje zvočnih in drugih pojavov (12%), prodniki, gramoz, kamen (10%), zdravila (5%), deli letal oz. helikopterjev (4%), motorna vozila za prevoz blaga (4%), električni grelniki vode in potopni grelniki (3%).


Vrednost bilateralne storitvene menjave je v letu 2016 znašala 36 mio EUR, kar predstavlja porast za 38% v primerjavi z letom 2015. V strukturi storitvene menjave predstavlja večji delež izvoz storitev in sicer 22 mio EUR, uvoz storitev pa 14 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo gradbene storitve, transport in potovanja. Največji delež v uvozu storitev predstavlja transport, telekomunikacijske, računalniške in informacijske ter gradbene storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS za 0,8 mio EUR neposrednih naložb iz Norveške kar predstavlja zmanjšanje za 49% (leta 2015 je vrednost norveških naložb v RS znašala 1,6 mio EUR).
Banka Slovenije ne beleži slovenskih naložb na Norveškem.

Po podatkih SURS je RS v letu 2017, obiskalo 11.099  norveških turistov, kar je za 11% več kot v letu 2016; ustvarili so 27.568 nočitev, kar predstavlja porast za 4% glede na leto 2016. Turisti iz Norveške predstavljajo 0,3% prihodov vseh tujih gostov oz. 0,3% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2017.