Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko področje /Norveška /

Norveška

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Norveško

Po podatkih SURS je leta 2018 obseg bilateralne blagovne menjave znašal 118 mio EUR, kar predstavlja povečanje za 53% v primerjavi z letom 2017. Izvoz iz RS na Norveško je leta 2018 znašal 96 mio EUR (+40%), uvoz iz Norveške v RS pa 22 mio EUR (+157%).

Vrednost bilateralne storitvene menjave je v letu 2017 znašala 23 mio EUR, kar predstavlja padec za 36% v primerjavi z letom 2016. V strukturi storitvene menjave predstavlja večji delež izvoz storitev in sicer 14 mio EUR, uvoz storitev znaša 9 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo potovanja, transport in telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve. Največji delež v uvozu storitev predstavljajo telekomunikacijske, računalniške in informacijske tehnologije, transport in potovanja.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2018 v RS 1,4  mio EUR neposrednih naložb iz Norveške, kar predstavlja nespremenjeno stanje glede na leto 2017. 

Po podatkih SURS je RS v letu 2018 obiskalo 13.109  norveških turistov, kar je za 3% več kot v letu 2017; ustvarili so 33.475 nočitev, kar predstavlja porast za 6% glede na leto 2017.