Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Norveška /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Norveško

Po začasnih podatkih SURS je leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 74 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 21% v primerjavi z letom 2015. Izvoz iz RS na Norveško je leta 2016 znašal 70 mio EUR (+3%), uvoz iz Norveške v RS pa 4 mio EUR (+9%). V strukturi blagovne menjave velja kot pozitivno dejstvo izpostaviti veliko večji delež slovenskega izvoza od uvoza.

Struktura izvoza iz RS na Norveško v letu 2016 (vir:SURS): električni transformatorji, statični pretvorniki in indukcijske tuljave (22%), ladijski žerjavi, dvigala, luška in avto dvigala (14%), aluminijaste palice in profili (8%), hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji (4%), pohištvo in deli (4%), električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov (3%), sladoled in druge ledene sladice (3%).

Struktura uvoza iz Norveške v RS v letu 2016 (vir:SURS): zdravila (16%), neposneti nosilci za zvočna snemanja (14%), stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu in gozdarstvu (11%), elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo (7%), karbidi (5%), medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati (4%).

Vrednost bilateralne storitvene menjave je v letu 2016 znašala 36 mio EUR, kar predstavlja porast za 38% v primerjavi z letom 2015. V strukturi storitvene menjave predstavlja večji delež izvoz storitev in sicer 22 mio EUR, uvoz storitev pa 14 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavljajo gradbene storitve, transport in potovanja. Največji delež v uvozu storitev predstavlja transport, telekomunikacijske, računalniške in informacijske ter gradbene storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2016 v RS za 0,8 mio EUR neposrednih naložb iz Norveške kar predstavlja zmanjšanje za 50% (leta 2015 je vrednost norveških naložb v RS znašala 1,6 mio EUR).
Banka Slovenije ne beleži slovenskih naložb na Norveškem.

Po podatkih SURS je RS v letu 2016, obiskalo 9.969  norveških turistov, kar je za 6% več kot v letu 2015; ustvarili so 26.450 nočitev, kar predstavlja porast za 12% glede na leto 2015. Turisti iz Norveške predstavljajo 0,3% prihodov vseh tujih gostov oz. 0,7% vseh nočitev tujih turistov v Sloveniji v letu 2016. V letu 2016 je bila Norveška glede na število prihodov tujih turistov v Sloveniji na 38. mestu.