Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /Norveška /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Norveško

V letu 2015 je obseg blagovne menjave znašal 93 mio EUR ter se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 8%. Vrednost izvoza je znašala 67 mio EUR kar predstavlja 14% povečanje glede na leto 2014.
Vrednost uvoza v letu 2015 je bila 26 mio EUR, kar predstavlja 4 % padec glede na leto 2014.

Po začasnih podatkih SURS je v prvih devetih mesecih leta 2016 obseg blagovne menjave med državama znašal 55 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 26% v primerjavi z istim obdobjem leta 2015.
Slovenski izvoz na Norveško je v tem obdobju znašal 52 mio EUR (+5%), uvoz iz Norveške v RS pa 3 mio EUR (-87%).

Struktura izvoza iz RS na Norveško v letu 2015: električni transformatorji, statični pretvorniki in indukcijske tuljave (16%), ladijski žerjavi, dvigala, luška in avto dvigala (12%), pohištvo (6%), aluminijaste palice in profili (6%), obutev (4%), stroji za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač (3%), električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov (3%).

Struktura uvoza iz Norveške v RS v letu 2015: pepel in ostanki , ki vsebujejo arzen, kovine ali njihove spojine (88%), neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov (2%), elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo (1,2%).

V letu 2015 izvažalo na Norveško 384 slovenskih podjetij (leta 2012: 289, leta 2013: 315) in uvažalo iz Norveške 195 podjetij (leta 2012:144, leta 2013: 166). 

Obseg bilateralne storitvene menjave je v letu 2015 znašal 26 mio EUR, kar predstavlja porast za 13% v primerjavi z letom 2014. V strukturi storitvene menjave predstavlja večji delež izvoz storitev in sicer 16 mio EUR, uvoz storitev pa 10 mio EUR. Največji delež v izvozu storitev predstavlja transport, potovanja, zavarovalne in pokojninske storitve. Največji delež v uvozu storitev predstavljajo telekomunikacijske, računalniške, informacijske storitve, transport ter ostale poslovne storitve.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec leta 2015 v RS za 1,6 mio EUR neposrednih naložb iz Norveške kar predstavlja zmanjšanje za 12% (leta 2014 je vrednost norveških naložb v RS znašala 1,8 mio EUR).
Banka Slovenije ne beleži slovenskih naložb na Norveškem.

Po podatkih SURS je RS v letu 2015, obiskalo 9.387  norveških turistov, kar je za 30% več kot v letu 2014; ustvarili so 23.627 nočitev, kar predstavlja porast za 35% glede na leto 2014.  V primerjavi z letom 2014, ko je bil zabeležen upad prihoda in nočitev norveških turistov v RS, v letu 2015 beležimo ugodnejši trend.