Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Konzularne informacije /Naknadni vpis sklenitve zakonske zveze ter naknadni vpis razveze /

NAKNADNI VPIS SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE

Zakonska zveza sklenjena izven Slovenije, mora biti čim prej vpisana tudi v slovenski Matični register.

Vsi predloženi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Prevode zagotovi stranka sama. Veleposlaništvo nima možnosti nudenja prevajalskih uslug. Prevodi morajo biti sodno overjeni, zato prevodi opravljeni z uporabo Google Translate in podobnih storitev niso ustrezni.

Stranka naj priloži dopis s svojimi kontakti in natančno opredeli kaj naproša in katere dokumente prilaga.

V primeru, da to ni prva sklenjena zakonska zveza je potrebno priložiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okrožnem sodišču v Sloveniji ali drug ustrezen dokument (npr. potrdilo o smrti prejšnjega zakonca).

Za vpis sklenitve zakonske zveze je zahtevana naslednja dokumentacija:

  1. Izpisek iz poročne matične knjige overjen z žigom Apostille preveden v slovenski jezik.
    OPOZORILO: Poročni list overjen z žigom Apostille ostane v evidencah v Sloveniji in ga stranka ne more dobiti nazaj.
  2. Fotokopija potnega lista ali rojstnega lista zakonca.
  3. Izjava o izbiri priimka po sklenitvi zakonske zveze (izjava).


NAKNADNI VPIS RAZVEZE

Postopek vpisa razveze, ki se ni zgodila na ozemlju RS je razdeljen v dve fazi:
A. Priznanje tuje sodne odločbe – izvede Okrožno sodišče v Ljubljani
B. Vpis v matični register – izvede Upravna enota

Stranka del postopka naveden pod točko A ureja sama.

Za ta del postopka je potrebno pridobiti:

1. Pravnomočno sodno odločbo o razvezi overjeno z žigom Apostille.
2. Sodno overjeni prevod v slovenski jezik (sodni tolmači so navedeni v seznamu - register).

Več informacij o postopku je na voljo na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Sodišče strankam v teh postopkih tudi neposredno pomaga ugotoviti, kaj točno je potrebno za posamezen postopek.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno posredovati odločbo na Upravno enoto, če so pristojna UE, št. zadeve ter prošnja za posredovanje odločbe upravni enoti vsebovane v predlogu za priznanje tuje sodne odločbe. Predlog za priznanje napiše stranka sama (univerzalnega obrazca ni).

Del postopka naveden pod točko B lahko uredi Veleposlaništvo.

Za vpis sta potrebna:

  1. Priznana tuja sodna odločba (rezultat postopka pod točko A).
  2. Zapisnik o spremembi priimka po razvezi (zapisnik), ki se naredi na Veleposlaništvu.

Veleposlaništvo zapisnik pošlje na pristojno Upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču.
S tem stranka prejme tudi opravilno številko, ki jo lahko navede v predlogu za priznanje.