Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Politično sodelovanje /

Politično sodelovanje

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko so bili vzpostavljeni 20. januarja 1992.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Islandijo so bili vzpostavljeni 24. februarja 1992.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško so bili vzpostavljeni 18. februarja 1992.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko so bili vzpostavljeni 17. februarja 1992.

Diplomatski odnosi med Republiko Slovenijo in  Kraljevino Švedsko so bili vzpostavljeni 29. januarja 1992.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Danskem poleg Kraljevine Danske diplomatsko nerezidenčno pokriva še ostale štiri nordijske države, Kraljevino Švedsko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko in Republiko Islandijo in, zaradi medsebojne povezanosti med državami akreditacije, deluje tudi kot regionalno veleposlaništvo. Blaginja, dober socialno-varstveni sistem, varstvo človekovih pravic in enake možnosti, velik prispevek na področju razvojne pomoči, trajnostni razvoj, zelena energija, varstvo okolja, so le nekatera od področjih, ki so skupna vsem nordijskim državam.

Uspešno zastopanje slovenskih interesov v skladu z zunanjepolitičnimi prioritetami Slovenije in odzivanje na dejanja dotične države, gledano tako z bilateralnega kot multilateralnega vidika, je ena ključnih diplomatskih dejavnosti našega veleposlaništva na političnem področju. Zato je nujno vzdrževanje dobrih političnih odnosov z vsemi državami akreditacije na najvišjih in različnih delovnih ravneh, pri čemer so dialog in stiki s predstavniki držav akreditacije pomembno orodje. V okviru bilateralnih in multilateralnih odnosov razvijamo vsestransko sodelovanje z vsemi državami akreditacije, ki poleg političnega dialoga na vseh ravneh zajema  tudi gospodarsko, znanstveno, kulturno, in druge oblike sodelovanja.