Veleposlaništvo RS Kopenhagen /Gospodarsko sodelovanje /

Kratek pregled gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in državami v Skandinavsko-Baltski regiji

Nordijske države v celoti (Danska, Finska, Norveška, Švedska, Islandija) obsegajo le 1,9 % celotne slovenske blagovne menjave s tujino.

Gospodarsko sodelovanje z nordijskimi državami je zelo skromno in obstaja precej potencialov za nadaljnjo okrepitev sodelovanja in prepletanje gospodarstev, pospeševanje slovenskega izvoza, pridobivanje investitorjev v Slovenijo in nadaljnje povečanje turističnih tokov iz regije. Ena izmed glavnih nalog našega veleposlaništva je prav spodbujanje slovenskih podjetij za poslovanje na trgih držav Skandinavske regije s poudarkom na ozaveščanju slovenskih podjetij o teh trgih in priložnostih ter izzivih, ki jih ti trgi prinašajo, hkrati pa tudi "izobraževanju" o pravilnem pristopu do trgov, ki so hkrati zelo inovativni, izrazito okoljsko naravnani, po drugi strani pa "konzervativni" pri odločanju za nekaj novega, saj se odločajo zelo pragmatično in tehtno, odločanje za poslovno sodelovanje pa poteka več let vnaprej. 

Danska

Švedska

Norveška

Finska

Islandija